Pomoc specjalistyczna

Poradnictwo specjalistyczne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do korzystania z poradnictwa specjalistycznego osoby, które w wyniku trudnych przeżyć znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu i chcą uzyskać wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji.

Załączniki