Program osłonowy - odpady

Wnioski o przyznanie świadczenia z w/w programu osłonowego przyjmowane będą od dnia 3 stycznia 2022 r.
Program kierowany jest do osób samotnie zamieszkujących w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny. Pozostałe wymogi konieczne do spełnienia zostały wymienione w załączniku.