Poradnictwo specjalistyczne

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom przeżywającym trudne sytuacje powstałe w wyniku zdarzeń i doświadczeń życiowych.
  • Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla rodzin zastępczych  i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Marzena Rubin - pedagog, Jolanta Chilińska- psycholog, udzielanie porad od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  pod nr 87 562 89 70 wewn. 940.
  • Informowanie o dostępnej specjalistyczmej pomocy - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 87 565-28-82