Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę węgla kamiennego