Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia Opiekuńcze

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.