Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • jednorazowa pomoc na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  • szkolenia

Miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się w :

Powiatowym Urzędzie Pracy

16 -400 Suwałki, ul. Kościuszki 71A

Termin składania wniosków ustalany jest corocznie przez PUP

Załączniki