Świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na każdy nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku przyjmowane są od 1 sierpnia  w godz. 8.00 - 13.00 a w poniedziałki 8.00 - 13.00 oraz 15.30 - 17.00

Procedura postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych

Podstawa prawna :

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 202023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
Załączniki