Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych