Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek stały

 Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 
Zasiłek okresowy

 Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 
Zasiek celowy

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 

Zasiłek celowy lub okresowy na zasadach zwrotnych

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej

UCHWAŁA NR LXIV/833/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 
Gorący posiłek

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej

UCHWAŁA NR LXIV/833/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

Świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych  w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej

UCHWAŁA NR 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

UCHWAŁA NR LXIV/831/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku, posiłku z dowozem, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028


Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 4. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 5. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

czytaj dalej
 
Schronienie

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej

UCHWAŁA NR LXVII/882/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych