Dział Pomocy Kryzysowej

Dział Pomocy Kryzysowej świadczy pomoc osobom i rodzinom z terenu miasta Suwałk, które w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu i potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji. Pomoc świadczona jest bez względu na posiadany dochód.