Program Aktywny Samorząd 2022

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
finansowany ze środków PFRON

Informujemy, że Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji kolejnej edycji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 r.
Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20.


Przed pierwszym logowaniem do systemu należy się zarejestrować !

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Logowanie do systemy SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON