Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020