Dyrektor Leszek Lewoc członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Dodane przez adm - śr., 21/09/2022 - 10:47

Kategoria

Na zdjęciu: Agata Michałowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Leszek Lewoc - Dyrektor MORP w Suwałkach, Sebastian Łukaszewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Agata Puchalska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor MOPR w Suwałkach Pan Leszek Lewoc po raz kolejny został wybrany do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to V kadencja działalności rady, która trwa 3 lata. Dyrektor Leszek Lewoc uczestniczył w pracach rady I, III i IV kadencji.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Na posiedzeniu V kadencji PRDPP w dniu 20 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wybrano prezydium rady oraz wręczono akty powołania. Przewodniczącą została Aneta Narel, a sekretarzem rady Izabella Bartoszewska-Leoszko. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie. Powołania do PRDPP V kadencji członkom gremium wręczył wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Agata Puchalska.

Źródło informacji oraz zdjęcia:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/organizacje_pozarzadowe/rada_pozytku/nowa-kadencja-podlaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-prdpp.html

Dyrektor Leszek Lewoc członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
Dyrektor Leszek Lewoc członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
Dyrektor Leszek Lewoc członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
Dyrektor Leszek Lewoc członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji