VI Pielgrzymka - Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych pn. „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”.

Dodane przez adm1 - pon., 20/06/2022 - 13:37

Kategoria

         W dniu 17 czerwca 2022 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się VI Pielgrzymka - Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych pn. „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”.

Program wydarzenia obejmował m.in.:

  1. Wykład pt. „Św. Brat Albert Chmielowski - człowiek dla człowieka” -
    s. Dorota Kostka - archiwistka Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Krakowa,
  2. Uroczystą Mszę Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jerzego Mazura w intencji pracowników pomocy społecznej w Polsce oraz ich podopiecznych,
  3. Występ Suwalskiego Chóru PRIMO pod dyrekcją dr Ignacego Ołowia
  4. Wykład pt. „Podejście środowiskowe w działalności pomocowej Brata Alberta” - dr hab. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP ds. społecznych, adiunkt Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Wykład pt. ,,Działania resocjalizacyjne w przytuliskach albertyńskich sprzyjające wyjściu z bezdomności" – br. Pio Stróżyński, albertyn – Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie
  6. Wykład pt. „Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w promowaniu postaci Św. Brata Alberta w Polsce” – Leszek Lewoc Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Sympozjum miało na celu popularyzację postaci św. Brata Alberta, który w 2020 roku został przez Papieża Franciszka ogłoszony patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Przesłanie Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta ,,Powinno się być dobrym jak chleb”, dokonania i twórczość są wzorem człowieczeństwa. Jego działalność jako społecznika cechowała się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i prowadzenia zgromadzeń oraz nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Celem sympozjum było również podniesie kompetencji pracowników pomocy społecznej w zakresie służby drugiemu człowiekowi.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem:

Patron

 

Współorganizatorzy:

Patroni2 

Zadanie publiczne  jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiegodofi

Linki:

https://dwutygodniksuwalski.pl/vi-pielgrzymka-pracownikow-pomocy-spolecznej-i-ich-podopiecznych/

https://www.youtube.com/watch?v=6f-HZSdOmV4

https://www.suwalki.info/wiadomosci/z-zycia-miasta/vi-pielgrzymka-sympozjum-pracownikow-pomocy-spolecznej-i-ich

https://www.niebywalesuwalki.pl/2022/06/w-wigrach-pielgrzymka-sympozjum-pracownikow-pomocy-spolecznej/

https://www.ekai.pl/wigry-pielgrzymka-pracownikow-pomocy-spolecznej/

https://radio5.com.pl/2022/06/pielgrzymka-sympozjum-pracownikow-pomocy-spolecznej/

https://radio5.com.pl/2022/06/pielgrzymka-pracownikow-pomocy-spolecznej-i-ich-podopiecznych/

https://naszdziennik.pl/wiara/257491,wigry-pielgrzymka-pracownikow-pomocy-spolecznej.html

https://bialystok.tvp.pl/60808715/pracownicy-w-pielgrzymce

Szczególne podziękowania dla Pani Teresy Szot za fotorelację z tak ważnego dnia.

Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka
Pielgrzymka