Udział dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach - Leszka Lewoca w posiedzeniu Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Dodane przez adm1 - wt., 17/05/2022 - 12:18

Kategoria

W dniach 12-13 maja 2022 r.  odbyło się spotkanie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży  i Suwałkach.  Tegoroczny program, w dużej części poświęcony zjawisku przeciwdziałania handlowi ludźmi realizowany był pod tytułem „Handel ludźmi w Polsce 2022”. W celu połączenia sił i wymiany doświadczeń do współpracy zaproszono Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Podjęta debata ukazała  jakie działania realizuje każde z Zespołów z zakresu handlu ludźmi oraz readaptacji i pomocy skazanym. Wymiana doświadczeń zaowocowała wzbogaceniem wiedzy i przyczyniła się do podjęcia wspólnych inicjatyw w przedmiotowym temacie. 

Zjazdowi przewodniczył Jacek Sowul – prezes Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach/ prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz Leszek Lewoc   zastępca prezesa ww. Rady/ dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.  

Spotkanie swoim wystąpieniem m.in. uświetnili: Maciej Koziarski – przedstawiciel Ministerstwa

WYDARZENIE OBJĘTE ZOSTAŁO HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Logo Województwa Podlaskiego - Biuletyn Informacji Publicznej Województwa  Podlaskiego

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

1
2
3
44
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
44
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17