POMAGAMY UKRAINIE / Ми допомагаємо Україні

Dodane przez adm - śr., 02/03/2022 - 12:26

Kategoria

ulotka

ulotka

 

WYKAZ  niezbędnych adresów wsparcia i pomocy w Suwałkach

Obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w Suwałkach,

ul. Filipowska 20. Tel. 87 5628970 (sekretariat)

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – tel. 87 562 89 72

zasiłki rodzinne druki do pobrania

- do 5. roku życia – 95 zł

- od 6 do 18. r. życia – 124 zł

od 19 -21 r. życia – 135 zł ( w przypadku kontynuowania nauki)

dodatki do zasiłków z tytułu:

- urodzenie dziecka – 1.000 zł jednorazowo

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł m-nie

-  samotnego wychowywania dziecka – 193 zł/ mnie

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł m-nie

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł m-nie na dziecko do 5. r. życia; 110 zł m-nie na dziecko powyżej 5 r. życia

- rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo

Zasiłek pielęgnacyjny (w przypadku orzeczonej niepełnosprawności) – 215,84 zł m-nie

Świadczenie pielęgnacyjne – 2119 zł m-nie

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ – tel. 87 562 89 70

- pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków  PFRON wg zasad określonych w programach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON kierowanych do obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ  - tel. 87 5652895

- opieka zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ – tel. 87 565 28 91

Poradnictwo specjalistyczne:

- psycholog – poniedziałek - piątek 11:30 do 15:30

wtorek 16-20, środa, czwartek 7:30 do 15:30

- prawnik – wtorki i czwartki – 15:30 do 17:30

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – tel. 87 562 89 92

- jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie (żywność, odzież obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe– 300 zł na osobę w rodzinie  druk do pobrania

- zasiłek okresowy – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem

- zasiłek celowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób niepełnosprawnych i starszych

- gorący posiłek

-całodzienne wyżywienie w przedszkolu

- pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( MOPR zaświadczenie, wydawanie żywności – parafie)

Pomoc społeczna przyznawana na podstawie wniosku druk do pobrania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACYJNA

Udzielanie porad prawnych o przysługujących prawach i obowiązkach, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, wniosków do sądu.

Porada udzielana jest, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu pod tel. 87 562 82 22 terminu wizyty,  w:

Punkcie przy ul. Kościuszki 71

Punkcie przy ul. Filipowskiej 20B

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Suwałkach, ul. 1-go Maja 33

Kontakt: (22) 5601600

- Świadczenia wychowawcze 500+

- Dobry Start 300+

URZĄD MIEJSKI w Suwałkach, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH,

ul. MICKIEWICZA 1, tel. 87 5628123, 5628020 – ewidencja ludności

- nadanie nr PESEL. Na podstawie pisemnego, złożonego osobiście i podpisanego czytelnym podpisem wniosku.

URZĄD MIEJSKI w Suwałkach, WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA,

ul. Sejneńska 13, tel. 087 5635722

- kapitał opiekuńczy

OPIEKA  MEDYCZNA

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna w Suwałkach (lekarze rodzinni):
 1. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POLI – MED.” Sp. p. ul. Pułaskiego 26
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Lekarzy Nowacki i Partnerzy ul. Waryńskiego 27
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. ul. Młynarskiego 9
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS” Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 27
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POZdrowie ul. Mickiewicza 11/6
 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna ul. E. Plater 7 /03
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. Joanny Adamskiej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Spółka Partnerska Lekarzy ul. Waryńskiego 27
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED Sp.p. ul. Putry 9
 10. Praktyka Lekarzy Rodzinnych „NA KLONOWEJ” ul. Klonowa 40 /4U

 1. Szpitale:
  1. Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera ul. Szpitalna 60. Tel. 87 562 94 90 (rejestracja ogólna)
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OŚRODEK REHABILITACJI ul. Waryńskiego 22a, tel. 87 566 22 33
  3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Szpitalna 62, tel. 87 562 64 00

POLICJA – 997

Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Kościuszki 71 A

- rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Telefony:

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy - 87 565 26 64

Pośrednictwo - 87 565 26 69,  875652680,   87 565 26 65,   87 565 26 66,               
87 565 26 82,   87 565 26 79

Doradca zawodowy -  87 565 26 77,    87 565 26 78

Infolinia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców:  19524 (opłata jak za połączenie lokalne)

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach aktywnie włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy.  Na rzecz matek z dziećmi przebywającym w hostelu ,,Na Wigrach” przekazano  artykuły higieniczne pierwszej potrzeby. Pomagali w przygotowaniu  transportu darów, które obywatelom Ukrainy przekazali mieszkańcy Suwałk. Jak zaznaczają, nie jest to jednorazowa pomoc.

rady dla obywateli ua zainteresowanych podjeciem pracy
rady dla obywateli ua zainteresowanych podjeciem pracy
rady dla obywateli ua zainteresowanych podjeciem pracy
rady dla obywateli ua zainteresowanych podjeciem pracy
POMAGAMY UKRAINIE