Komunikat dotyczący dodatku energetycznego

Dodane przez adm - śr., 28/12/2022 - 14:55

Kategoria

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że zgodnie z art. 15 w/w ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego (przysługującego dotychczas osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będących stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej) złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023  r. pozostawia się bez rozpoznania.