Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodane przez adm - pt., 21/05/2021 - 10:37

Kategoria

stop przemocy

„Bądź silny bez przemocy”

Zapraszamy mieszkańców Suwałk do uczestnictwa w  programie  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przewidziana jest  w okresie VI- VIII  br.   Program adresowany jest do osób stosujących przemoc - zarówno kobiet, jak i mężczyzn – odbywać się będzie w systemie półotwartym, przewiduje się możliwość wprowadzania nowych uczestników w trakcie jego realizacji.

Program odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Po ukończeniu cyklu spotkań i obecności w minimum 75% zajęć, uczestnik programu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu zajęć. Zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie faktu stosowania przemocy w rodzinie.

Celem głównym programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników i zakończenie przemocy w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby, które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie kwalifikowane są osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Osoby, które powinny bądź chcą uczestniczyć w „Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” mogą się zgłaszać do:

Miejskiego  Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Dział Pomocy Kryzysowej

Osoba do kontaktu: Alicja Romanowska

Suwałki, ul. Filipowska 20 B, tel.87/565 28 91