Przyjmowanie wniosków 500+

Dodane przez administrator - pt., 22/01/2021 - 09:04

Kategoria

Z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”.

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.

Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 czerwca. Dlatego nie należy zwlekać z jego złożeniem

W przypadku  złożenia wniosku po 30 czerwca 2021 r. nastąpi przerwa w otrzymywanych świadczeniach ponieważ świadczenia na wnioski złożone od 1 lipca przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznie.
Elektronicznie wniosek można złożyć za pomocą:
1. portalu Emp@tia - złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpis kwalifikowany,
2. PUE ZUS - złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu PUE,
3. bankowości elektronicznej - konieczność internetowego dostępu do konta.

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową w uwagi na brak możliwości weryfikacji podpisu wnioskodawcy.

Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy okres świadczeniowy można było składać od 1 lutego 2021 r. dlatego przed ewentualnym złożeniem wniosku w czerwcu należy zwrócić uwagę czy nie został on złożony już wcześniej.