Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, na pobyt dzienny.

Dodane przez adm1 - czw., 15/02/2024 - 12:57

Kategoria

                                                     

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków do  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, na pobyt dzienny.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

 2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą  z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby zainteresowane usługą opieki wytchnieniowej  prosimy o kontakt w siedzibie  MOPR w Suwałkach ul. Filipowska 20 lub pod nr telefonów: 87 562 89 70,  87 562 89 77,  87 44 40 643

W załączeniu:

  1. Program " Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.
  2. Karta zgłoszenia do Programu
  3. Klauzula informacyjna

Załączniki

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024