Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego programu Aktywny samorząd.

Dodane przez adm - pon., 14/08/2023 - 12:05

Kategoria

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Logotypy/Logotypy_programow/Aktywny_Samorzad/logo.jpg

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”  jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego programu Aktywny samorząd. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r.  niepełnosprawni studenci (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnioski o dofinansowanie uzyskania  wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 2023/2024.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać:

  • w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu: https://sow.pfron.org.pl , aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać profil zaufany ePUAP.
  • w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, telefonicznie pod numerem 875628977 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.