PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 +

Dodane przez adm - śr., 01/02/2023 - 12:28

Kategoria

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021 +

http://bzsos.pl/wp-content/uploads/2018/09/Loga_na_strony_intrnetowe.png

CELE PROGRAMU

 Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Luty 2023 r. – lipiec 2023  r.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

 1. dochód nie przekraczający  1 707,20  zł dla osoby samotnie gospodarującej
 2. dochód nie przekraczający  1320 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • osobiste stawiennictwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach pokój
  nr 20
  – dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 • przedłożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach
  o sytuacji dochodowej osoby/rodziny poświadczonego przez organizację partnerską – dotyczy osób  nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

UWAGA !

W związku z waloryzacją rent/emerytur od 1 marca 2023 r. rekomenduje się, aby beneficjenci Programu zgłaszali się do Ośrodka po skierowanie.   

Seniorzy,  którym przewiduje się waloryzację świadczeń na poziomie 13,8 %  r. mogą przekroczyć kryterium kwalifikowalności  do Programu.

Uzyskane skierowanie przed waloryzacją rent/emerytur jest ważne przez cały okres trwania  Podprogramu 21+.

NA TERENIE MIASTA SUWAŁK ŻYWNOŚĆ W RAMACH PODPROGRAMU 2021+ JEST  PRZEKAZYWANA  PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

 • Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała, 16-400 Suwałki, ul. 11 Listopada 6
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 36
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 58
 • Rzymskokatolicka Parafia Konkatedralna p.w. Św. Aleksandra,16-400 Suwałki,
   ul. Em. Plater 2
 • Parafia Rzymsko-Katolicka  Chrystusa Króla, 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 3
 • Stowarzyszenie ,,Związek Ukraińców w Suwałkach” 16-400 Suwałki, ul. A. Piłsudskiej 13B lok.26