Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Dodane przez adm - wt., 01/02/2022 - 16:39

Miasto Suwałki – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zamierza przystąpić   do realizacji  

 Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy m. Suwałki
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

  • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka)podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie  zapraszamy do kontaktu  DO DNIA 8 LUTEGO 2022 r.:

  • z  MOPR w Suwałkach ul. Filipowska 20
  • nr telefonów: 87 562 89 70,   87 562 89 77,  87 44 40 643