MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy - maj 2023 (http://mopr.suwalki.pl/strona/biezace-informacje-nabor-pracownikow/1057-miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-w-suwalkach)

Domyślna grafika

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy.
 

Osoby zainteresowane, posiadające kwalifikacje zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. posiadające m.in.:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

prosimy o składanie aplikacji zawierających list motywacyjny i życiorys do dnia 24 maja 2023 r.


Source URL: http://mopr.suwalki.pl/strona/biezace-informacje-nabor-pracownikow/1057-miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-w-suwalkach